Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

O predsedníctve v EÚ s predstaviteľmi Bratislavy a samosprávneho kraja

hlavná foto

Bratislava (23. júna) - O prípravách Slovenska na predsedníctvo v Rade Európskej únie a úlohe Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja hovoril dnes podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák na osobitných stretnutiach s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Pavlom Frešom a primátorom Ivom Nesrovnalom.


„Slovenské predsedníctvo v EÚ vnímame ako celospoločenskú záležitosť, do ktorej chceme aktívne zapojiť aj samosprávy. Bratislavu a Bratislavský samosprávny kraj pri tom považujeme za veľmi významných partnerov, keďže práve v hlavnom meste bude táto spolupráca najintenzívnejšia,“ konštatoval minister M. Lajčák. 

Väčšina podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa okrem Bruselu bude z organizačných, logistických a finančných dôvodov konať práve v Bratislave. Pôjde približne o 22 neformálnych zasadnutí Rady EÚ a iných podujatí na ministerskej úrovni a cca 180 podujatí na expertnej a pracovnej úrovni.  

"Bratislava bude v roku 2016 de facto hlavným mestom Európy. Bude dejiskom medzinárodných stretnutí na najvyššej úrovni a navštívi ju viac než 20 000 hostí. Je našou povinnosťou zabezpečiť, aby Bratislava zanechala u každého, kto sem príde, čo najlepší dojem ale aj to, aby naše predsedníctvo v Rade EÚ malo prínos pre Bratislavčanov. Pánovi ministrovi som predložil návrh spolupráce a oceňujem konštruktívny dialóg, ktorý sme mali," povedal po stretnutí primátor I. Nesrovnal.  

"Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ je príležitosť, aby sa z nášho regiónu stalo skutočné centrum európskej politiky. Preto sme dnes pánovi ministrovi prezentovali náš zámer na budúci rok zorganizovať v Bratislave summit Európskeho výboru regiónov. Účasť vrcholných predstaviteľov Európskej komisie a Európskeho parlamentu, troch stoviek mojich politických kolegov z regiónov a novinárov z celej Európy nám navyše vytvorí priestor prezentovať hlavné mesto a náš kraj ako moderný región," uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.  

„Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bude ako hlavný koordinátor predsedníckych príprav plne nápomocné v tom, aby Bratislava zvládla nápor, ktorý prinesie naše polročné manažovanie na čele EÚ, využila túto unikátnu príležitosť ukázať sa zahraničnej verejnosti a zároveň zabezpečiť, aby to prinieslo niečo dobré aj pre našich občanov,“ zdôraznil minister M. Lajčák partnerom na oboch stretnutiach.

Foto: MZVaEZ SR


Počet zobrazení: 734x