Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Energy Day o úsporách energie aj o šetrení financií

hlavná foto

Energetická náročnosť a energetická úspora sú v súčasnosti veľmi aktuálne témy, najmä ak sa hovorí o dopade na životné prostredie ale aj o ušetrených finančných prostriedkoch. Práve tejto problematike sa venovalo dnešné podujatie Energy day, ktoré zorganizoval Bratislavský kraj v spolupráci s hlavným mestom. Sprievodnými aktivitami boli napríklad jazda na elektrobicykloch, energetické poradenstvo či prezentácia fotovoltaických panelov.

Bratislavský kraj sa snaží prostredníctvom praktických a informačných krokov naštartovať dlhodobý a udržateľný energetický rozvoj v regióne a dosahovať energetické úspory najmä znižovaním energetickej náročnosti. Tieto záväzky vyplývajú kraju aj z celospoločenskej európskej iniciatívy, ku ktorej pristúpil v rámci Dohovoru primátorov a starostov v roku 2013. Máme zhruba 400 budov a na ich energetickú prevádzku vynakladáme takmer 5,5 mil. EUR. Je v našom záujme hľadať úspory v tejto oblasti. Ak sa nám podarí čo i len promile výdavkov na energie znížiť, tak ušetrené prostriedky môžeme ďalej vynakladať na modernizáciu škôl, obnovu telocvični, zatepľovanie budov a podobne,“ uviedol Peter Húska z BSK.

BSK má tiež vypracovanú Stratégiu znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK. V rokoch 2010 až 2014 boli na 45 župných budovách zrealizované rôzne stavebno-technické úpravy v celkovej investícií 5,5 mil. €, ktoré boli zamerané na zvyšovanie energetickej efektivity budov a modernizáciu technológie vykurovacích systémov.

Energetickeju efektívnosti sa venuje aj hlavné mesto, ktoré pristúpilo k Dohovoru v roku 2012, akčný plán bol zastupiteľstvom schválený v roku 2014. Podľa energetika mesta Miroslava Mušku plánujú v rámci tohto dohovoru zatepliť 122 budov a tiež zrekonštruovať verejné osvetlenie, kde je vyše 45-tisíc svetelných bodov. „V súčasnosti Bratislava hľadá peniaze a finančné zdroje na to, aby mohla investičné aktivity v tomto smere realizovať. Máme pripravenú zmluvu s Európskou investičnou bankou, kde dostane peniaze na technickú asistenciu, implementácia akčného plánu kde si pripravíme energetické audity, štúdie a podklady pre projektovú dokumentáciu a podklady pre verejné obstarávanie investičných častí, ktoré budeme realizovať následne,“ spresnil Miroslav Muška.

Programu efektívnej energie sa venuje od roku 1994 Únia miest Slovenska, prvú celoslovenskú konferenciu iniciovali o rok neskôr. Vstúpili do celoeurópskej asociácie Energy cities a založili svoju dcéru, ktorá je zameraná na program efektívnej energie a opatrení a zmenu klímy Citenergo. „V rámci medzinárodného projektu Nedcon, ktorého sa zúčastnilo 12 krajín, sa nám podarilo založiť národnú platformu Dohovoru primátorov, ktorá vlastne zjednocuje cieľovú skupinu. Sú tam ústredné orgány štátnej správy, sú tam samosprávne kraje, ako veľmi účinný podporovateľ vrátane Bratislavského, Prešovského a dúfam že sa pripoja aj ďalšie samosprávy,“ doplnil generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič.

Energy day Bratislava podobne ako iné dni energii, patrí pod európsky týždeň udržateľnej energie, ktorý sa organizuje tento rok už po desiatykrát. Jeho hlavným cieľom je rozprúdiť diskusie, organizovať rôzne konferencie ale aj propagačné aktivity pre širokú verejnosť, ktoré by sledovali naplnenie cieľov do roku 2020, v oblasti znižovania emisii skleníkových plynov, zvyšovanie efektívnosti efektivity a zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov. „Na lokálnej originálnej úrovni je to o to dôležitejšie, že keď hovoríme o projektoch energetickej efektívnosti, nejde o mega projekty, ako je výstavba jadrovej elektrárne alebo výstavba plynovodu, kde naozaj sa vyžaduje zapojenie na národnej úrovni, ale ide skôr o tisícky malých, špecifických projektov prispôsobených na lokálne a regionálne pomery, a práve z tohto dôvodu Európska komisia ešte v roku 2008 iniciovala Dohovor starostov a primátorov,“ priblížila Lívia Vašáková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Podujatie sa koná v rámci celoeurópskych iniciatív EK „Sustainable Energy Week 2015“ a „Dohovor primátorov a starostov“.

 

Foto: BSK


Počet zobrazení: 723x