Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Na Open Days o energii

hlavná foto

„Bratislavská župa je pravidelným účastníkom podujatia Open Days. Tento rok sme sa zapojili v rámci Siete hlavných miest a regiónov do workshopu o udržateľných zdrojoch energie,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Open Days prinesie až do 15. októbra 105 verejných diskusií a workshopov, ktorých organizátormi sú regióny, Európska komisia a Európsky výbor regiónov EÚ. Bratislavský samosprávny kraj je súčasťou konzorcia „Sieť hlavných miest a regionóv“ a podieľal sa na príprave workshopu „Smerom k pružnej a urdržateľnej Energetickej únii s hospodárnym využívaním zdrojov – úloha európskych hlavných miest a regiónov“. Prístup BSK a mesta Bratislava k udržateľného energetickému rozvoju prezentoval v Pražskom dome v Bruseli Marcel Lauko, riaditeľ Energetického centra Bratislava.

„Bratislavský región, rovnako ako aj hlavné mesto, majú záujem riešiť využívanie energie koncepčne, o čom svedčia viaceré realizované a pripravované aktivity. Naša prezentácia predstavila tiež možnosti, ktoré má región do budúcnosti,“ vyjadril sa po prezentácii na workshope Marcel Lauko, riaditeľ Energetického centra Bratislava.

BSK má tiež vypracovanú Stratégiu znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK. V rokoch 2010 až 2014 boli na 45 župných budovách zrealizované rôzne stavebno-technické úpravy v celkovej investícií 5,5 mil. €, ktoré boli zamerané na zvyšovanie energetickej efektivity budov a modernizáciu technológie vykurovacích systémov.

 

Foto BSK

 

Počet zobrazení: 721x