Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Poslanci kraja sa aktívne zapájajú do európskych záležitostí

hlavná foto

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja sa zúčastnili v dňoch 13. až 15. decembra zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli. Podpredseda BSK Ing. Igor Bendík viedol delegáciu poslancov Z BSK - Oskara Dobrovodského, Ing. Pavla Galamboša, Ing. arch. Mgr. art. Elenu Pätoprstú, Mgr. Lukáša Pokorného a Mgr. Petra Švarala na stretnutia s partnerskými inštitúciami v Bruseli.

„Každoročne pozývame našich poslancov podporiť prácu Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja priamo v Bruseli. Ich pomoc v presadzovaní priorít schválených nimi aj ich kolegami je nenahraditeľná,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Zahraničná pracovná cesta poslancov zastupiteľstva BSK sa začala v bruselskej kancelárii BSK, kde rokovali o všeobecných cieľoch a fungovaní kancelárie, ako aj o tom ako posilniť účasť BSK na európskych záležitostiach. Následne sa poslanci stretli s veľvyslancom S. Vallom na Veľvyslanectve SR v Belgicku, s ktorým diskutovali aj o Slovenskom predsedníctve v Rade EÚ, či o kultúrnej prezentácii Slovenska v Bruseli. Po presune do Európskeho výboru regiónov nasledovalo stretnutie s B. Essenderom a M. Bobišom, ktorí poslancom priblížili priority EVR pre aktuálne funkčné obdobie, postoj Európskeho výboru regiónov k príprave novej kohéznej politike po roku 2020 a úspechy EVR pri presadzovaní záujmov svojich členov.

V stredu 14.12. pokračovali diskusie najprv s členmi Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie a potom na Stálom zastúpení SR pri EÚ. Hlavnou témou diskusie na GR REGIO bola budúcnosť kohéznej politiky po roku 2020 a jej dopady na regióny. Na Stálom zastúpení prebehli dve stretnutia. Najprv sa poslanci stretli so stálym predstaviteľom SR pri EÚ P. Javorčíkom, ktorý zhodnotil priebeh slovenského predsedníctva v Rade EÚ, najväčšie úspechy a výzvy, a potom so zástupcami SZ SR zodpovednými za regionálnu politiku, ktorí vyjadrili názor na KP 2020+ z ich pohľadu.

Posledný deň zahraničnej pracovnej cesty bol venovaný stretnutiu so zástupcami Pražského domu v Bruseli, Mgr. M. Polachom a Mgr. R. Zábranským, ktorí priblížili činnosť ich kancelárie. Odtiaľ sa poslanci presunuli na stretnutie so stálou delegáciou SR pri NATO. Členovia delegácie zodpovedali na otázky o súčasných výzvach v EÚ či o zapojení NATO do ochrany vonkajších hraníc EÚ.

Vrcholom pracovnej cesty poslancov bol vianočný koncert, ktorý priamo v Bruseli organizovala bratislavská župa. Jeho záznam si môže každý pozrieť v RTVS už túto nedeľu o 20:00 na Dvojke.

FOTO: BSK


Počet zobrazení: 821x