Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európsky týždeň odborných zručností 2017

hlavná foto

Európska komisia oznámila, že tohtoročný Európsky týždeň odborných zručností sa uskutoční v dňoch 20.-24. novembra 2017. V rámci druhého ročníka úspešného projektu, ktorý bol predstavený minulý rok, sa Európska komisia rozhodla zavŕšiť Európsky týždeň odborných zručností odovzdávaním cien za „Odbornú prípravu v práci“.

Hlavnou témou tohto roku bude „Objavuj svoj talent“. V tomto roku chce Komisia upozorniť na mobilitu študentov odborného vzdelávania a prípravy, riešiť nesúlad medzi zručnosťami a posilniť partnerstvá medzi podnikmi a poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy. Komisia chce okrem iného vyzdvihnúť program Erasmus+, ktorý je úspešnou platformou pre európsku a medzinárodnú mobilitu a spoluprácu a tento rok oslavuje 30. výročie.

Bratislavský kraj dlhodobo podporuje rozvoj zručností našich stredoškolských študentov, či už vytváraním Centier odborného vzdelávania a prípravy, na ktoré sme si aj v Bruseli spoločne vybojovali finančné prostriedky, alebo ukážkovou spoluprácou s podnikmi ako napríklad VW či Siemens, s ktorými sme vytvorili duálnu akadémiu na vzdelávanie v oblasti automobilového priemyslu. To, že naši žiaci sú talentovaní, a kraj ich pri ich rozvoji vie podporiť, sme potvrdili aj počas minuloročného predsedníctva SR v Rade EÚ, kedy naši žiaci zostavili a navarili slovenské menu v Európskej komisii v Bruseli. Okrem podpory stredných škôl sa nám osvedčila aj spolupráca s univerzitami, kde v rámci programu Erasmus v našej kancelárii v Bruseli doteraz absolvovalo stáž 36 študentov, ktorí sa reálne podieľali na prezentácii kraja v zahraničí a teší ma, že sa neskôr všetci dokázali uplatniť v praxi,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo.

Hlavným cieľom ocenenia je zviditeľniť najlepšie postupy z celej Európskej únie, upriamiť pozornosť verejnosti na tému vzdelávanie a rovnako tiež podporiť vzdelávanie, ktoré sa koná nad rámec základného vzdelávania s cieľom ďalšieho získavania schopností a zručností.

Európska komisia vás pozýva na odovzdávanie cien za „Odbornú prípravu v práci“ pre rok 2017, ktoré sa uskutoční 24. novembra 2017 v Bruseli. Prihlášky do tejto súťaže je možné podávať do 27. septembra 2017.

Zúčastniť sa môžu:

• mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré poskytujú vzdelávanie a preškolovanie svojich zamestnancov

• sprostredkovatelia podporujúci malé a stredne veľké podniky pri zavádzaní stratégií rozvoja zručností svojich zamestnancov, ako napr. poskytovatelia odbornej prípravy, organizácie pre ľudské zdroje, zamestnávateľské organizácie, odbory, obchodné komory, sektorové organizácie.

Uchádzač musí byť aktívny aspoň v jednom z členských štátov Európskej únie alebo EFTA, alebo v jednom z kandidátskych štátov EÚ.

 

Viac informácií týkajúcich sa odovzdávania cien, ako aj prihlášku nájdete TU.

 

 

FOTO:BSK


Počet zobrazení: 894x