Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Enterprise Europe Network – Pomoc pre Vaše podnikanie

hlavná foto

Enterprise Europe Network je najväčšia sieť v Európe na podporu podnikania, inovácií a výskumu. Združuje vyše 600 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorých služby sú bezplatne dostupné aj pre všetky spoločnosti na Slovensku.

Pomoc pri hľadaní obchodných a technologických partnerov v EÚ
Databáza pre spoluprácu podnikateľov (Business Cooperation Database; BCD) je elektronický systém, ktorý umožňuje vyhľadávať kooperačných partnerov v takmer 50 štátoch sveta a podnikateľské subjekty tu môžu publikovať svoje ponuky na spoluprácu.
Databáza ponúka dve možnosti:
-    zverejnenie profilu firmy v databáze
-    získavanie kontaktov na zverejnené ponuky zahraničných podnikateľov v databáze.

Podmienky:
Na vstup do systému je potrebné:
-   byť podnikateľom resp. zástupcom firmy (fyzická resp. právnická osoba) – neplatí pre novozaložené firmy
-   ovládať aspoň jeden svetový jazyk resp. jazyk krajiny, s ktorou máte záujem spolupracovať
-   mať jasnú predstavu o požadovanej spolupráci príp. potrebné voľné výrobné kapacity a pod.
Na zverejnenie požiadavky je potrebné:
-    vyplniť formulár (online registrácia tu)
-    uviesť do ktorých štátov má byť žiadosť adresovaná.
Kooperačné ponuky v tomto systéme majú ročnú platnosť, to znamená, že v priebehu 12 mesiacov je ponuka k dispozícii potenciálnym záujemcom - členom systému. Po uplynutí tejto lehoty treba v prípade záujmu o ďalšie zotrvanie v systéme ponuku obnoviť.

Žiadosti o profily
Žiadosť o zaslanie profilu do databázy, resp. zaslanie kontaktu na spoločnosť uvedenú pod príslušným číslom CP (Co-operation Profile - Kooperačný profil) zasielajte na adresy:
BIC Bratislava
Zuzana Veliká, tel. 02/54 41 75 15, kontaktný formulár
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
Oľga Némethová, tel. 02/ 502 44 513, kontaktný formulár
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Daniela Širáňová, tel. 02/54 43 32 72, kontaktný formulár
Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC Prešov
Mária Radvanská, tel. 051/75 60 330, kontaktný formulár
BIC Group
Lucia Dávidová, tel. 02/5441 1192, kontaktný formulár
 

Viac informácií nájdete tu.


Foto: www.ceseand.net
 


Počet zobrazení: 1085x