Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Rok 2013 bude „Európsky rok občanov“

hlavná foto

Čím lepšie budú muži a ženy v Európe rozumieť svojim právam, ktoré ako občania EÚ majú, tým lepšie sa môžu rozhodovať, a na všetkých úrovniach v Európe tak môže byť živší demokratický život.

To je vízia pre Európsky rok občanov 2013, ktorý poskytne príležitosť pre ľudí z celej Európy, aby:
•    sa oboznámili s právami a príležitosťami, ktoré sú im vďaka občianstvu EÚ otvorené- najmä ich právo žiť a pracovať kdekoľvek v EÚ
•    podnietili diskusiu o prekážkach, ktoré bránia ľuďom v plnom využití týchto práv a vytvárali konkrétne návrhy na ich riešenie
•    povzbudili ľudí k zapojeniu sa do občianskeho fóra o politikách EÚ.

Činnosti, ktoré organizuje Európska komisia:
•    centrálne riadená komunikačná kampaň s viacjazyčnou webovou stránkou, komunikácia toolbox, press kit a propagačné materiály.
•    celoročné konferencie a tematické konferencie
•    účasť na národných, regionálnych a miestnych podujatiach po celej EÚ

Cieľové skupiny:
•    Občania EÚ
•    Tvorcovia politík na všetkých úrovniach štátnej správy
•    Organizácie občianskej spoločnosti

Rozpočet:
Európsky rok občanov roku 2013: 1 milión EUR
Prípravné akcie v priebehu roka 2012: 750 000 EUR

Strategickí partneri:
Európska komisia:
- Zodpovednosť za rok 2013: Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (COMM)
- Ostatné útvary: Spravodlivosť a základné práva (JUST), zamestnanosť (EMPL), vzdelávanie a kultúra (EAC), Vnútorný trh a služby (MARKT), zdravie a ochrana spotrebiteľa (SANCO), Regionálna politika (REGIO),

Výskum a inovácie – Pracovný program Veda v spoločnosti 2013
- Koordinátori v krajinách EÚ: reprezentačné kancelárie EÚ
- Centrá Europe Direct

Ďalšie inštitúcie EÚ:
- Európsky hospodársky a sociálny výbor
- Výbor regiónov
- Európsky parlament

Externí partneri:
- Národné koordinačné orgány (NCB) - zodpovedné za plánovanie, koordináciu a organizáciu podujatí a aktivít v každej krajine EÚ, a tiež spolupracujú s partnermi na úrovni EÚ zodpovednými za celkové plánovanie.
- Organizácie občianskej spoločnosti a ich siete
- Aliancia EYC2013 (členovia aliancie)
 

Viac informácií nájdete tu.

 

Foto: www.csreurope.org


Počet zobrazení: 1587x