Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Program "Go8 Európske štipendiá"

hlavná foto

„Skupina ôsmich“ univerzít (Go8) každoročne ponúka osem štipendií pre výskumných pracovníkov – začiatočníkov, aby mohli pracovať na Go8 univerzitách po dobu 6 mesiacov. Každé štipendium je v hodnote 20 000 austrálskych dolárov.

Štipendiá sú otvorené výskumným pracovníkom z Lotyšska, Estónska, Litvy, Poľska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska, Rumunska, Bulharska, Ruska a Chorvátska.

Program európskych štipendií Go8 podporuje význam medzinárodných kontaktov pre výskumníkov - začiatočníkov a zároveň predpokladá, že prostredníctvom štipendií budú ďalej spolupracovať s austrálskymi výskumnými partnermi aj po tom, čo sa vrátia do svojich domovských inštitúcií.

O štipendium môžu požiadať tí, ktorí:
•    dokončili doktorandské štúdium pred menej ako päť rokmi od podania žiadosti o         štipendium;
•    sú mladší ako 40 rokov v čase podania žiadosti;
•    sú občanmi niektorej z vyššie uvedených krajín;
•   majú pobyt v niektorej z vyššie uvedených krajín (nemusí to byť rovnaká krajina ako tá, ktorej sú občanmi);
•   boli zamestnaní (minimálne na polovičný úväzok) po dobu najmenej šiestich mesiacov pred podaním žiadosti v niektorej vysokej škole alebo výskumnej organizácii (verejnej alebo súkromnej) v jednej z určených krajín;
•   majú dostatočnú znalosť anglického jazyka, aby boli schopní adekvátne komunikovať s výskumníkmi v ich hostiteľskej univerzite;
•    sú spôsobilí na získanie austrálskych študijných víz (subclass 419) alebo austrálskych víz.

Proces podávania prihlášok:

Brožúru programu Go8 Európske štipendiá si môžete stiahnuť tu.

Prihlášky pre štipendiá na rok 2013 tu.

Viac informácií o tom, ako požiadať o austrálske študijné víza, nájdete tu.

Informácie o absolventoch programu Go8 Európske štipendiá 2007-2013 nájdete tu.
 

Kontaktná osoba:
Martin Grabert, Riaditeľ pre medzinárodné a obchodné vzťahy, Skupina ôsmych (Go8),  
Tel.: +61 2 6239 5488,  
Email: martin.grabert@go8.edu.au

Kontakty na individuálne Go8 inštitúcie:

Austrálska Národná Univerzita
Mr Cameron Glenn, Koordinátor pre výskum a vývoj
Tel.: 02 6125 9571
Email: cameron.glenn@anu.edu.au  

Univerzita Adelaide
Dr Don McMaster, Referent pre výskumné granty (medzinárodné)
Tel.: 08 8303 3347
Email: don.mcmaster@adelaide.edu.au

Univerzita Queensland
Ms Vicky Sheehy, Administratívna referentka (granty)
Tel: 07 3346 6217
Email: v.sheehy@research.uq.edu.au  

Univerzita Nový Južný Wales
Dr William Lao, Projektový referent
Úrad pre Vice-kancelára výskumu
Tel: 02 9385 9735
Email: w.lao@unsw.edu.au  

Univerzita Melbourne
Ms Melinda Heron, Referent pre výskumné granty (medzinárodné)
Tel: 03 8344 2052
Email: mheron@unimelb.edu.au

Univerzita Monash
Mr Dennis Batson, Referent pre granty, strategické granty
Tel: 03 9905 1193
Email: dennis.batson@monash.edu  

Univerzita Sydney
Ms Ms Jane Zhang, Prieskumná administrátorka
Tel: 02 8627 8103
Email: jane.zhang@sydney.edu.au

Univerzita Západná Austrália
Ms Karen Dalby, Referentka pre výskumné granty
Tel: 08 6488 1627  
Email: karen.dalby@uwa.edu.au  


Foto: www.go8.edu.au
 


Počet zobrazení: 1135x