Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európsky deň spolupráce: "Spoločné hranice, spoločné záujmy!"

hlavná foto

Každý deň tohto týždňa (od 17. do 23. septembra) je Európskym dňom spolupráce, kedy si  pripomíname územnú spoluprácu v rámci EÚ, medzi členskými štátmi a regiónmi. Hlavným mottom podujatia je  pripomenutie všetkých výhod, ktoré prináša územná spolupráca obyvateľom celého európskeho priestoru. Hlavným dňom osláv je 21. september, hoci podujatie tak významného charakteru nie je možné uskutočniť v jeden deň.

V priebehu týždňa sa preto uskutoční približne 200 sprievodných podujatí  v takmer 40 rôznych krajinách. Okrem zábavných programov, podujatia prinesú možnosť objaviť všetky  výhody miestnej spolupráce, ktoré zasahujú do každodenného života: vytváranie pracovných miest, zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti, ochrana životného prostredia, doprava či energetika. 

Pod heslom "Spoločné hranice, spoločné záujmy" sa v rámci podujatia zišlo takmer 40 krajín aby oslávili spoluprácu a budovanie mostov medzi svojimi krajinami a regiónmi. Iniciatíva je koordinovaná programom INTERACT v spolupráci s Európskou komisiou (DG REGIO, EuropeAid a EEAS), za podpory Výboru regiónov a Európskeho parlamentu.

Oficiálne zahájenie osláv európskej územnej spolupráce v Európskom parlamente, ktoré sa konalo 18. septembra 2012,  bolo veľkým úspechom. Početné publikum počulo množstvo povzbudivých slov od komisára pre regionálnu politiku Johannesa Hahna, ktorý zahajoval udalosť slovami: „Chcem využiť túto príležitosť aby som poďakoval všetkým tým, ktorí sú zapojení do spolupráce, pre ich obetavosť, ich otvorenú myseľ a poďakovať im tiež za ich záväzok k európskej myšlienke.“ Po príhovore komisára, dostali slovo aj poslankyňa európskeho parlamentu Danuta Hübner, predsedníčka výboru Parlamentu EÚ pre regionálny rozvoj a tiež poslankyňa európskeho parlamentu Riikka Manner, spravodajkyňa pre nariadenie o európskej územnej spolupráci. Všetci spomenutí vyjadrili svoju podporu tejto iniciatíve a zároveň vyzdvihli i hlavné heslo Dňa európskej spolupráce: “Staňte sa jeho súčasťou!"

Viac fotografií z podujatia nájdete tu

 

Foto: BSK


Počet zobrazení: 991x