Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

"Ocenenie európskych projektov"

hlavná foto

V snahe zdôrazniť úlohu európskych projektov financovaných pre budovanie lepšej európskej spoločnosti sa Asociácia európskych projektov v spolupráci s Európskym ekonomickým a sociálnym výborom a Európskou akadémiou pre vzdelanie a sociálny prieskum rozhodla každoročne oceniť najúspešnejšie európske projekty, ktoré zdôrazňujú pridané hodnoty pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020.

Ak máte záujem o ocenenie vášho projektu, musíte sa zaregistrovať na MyEuropa. Členovia MyEuropa s najlepšími nápadmi, prebiehajúcimi alebo realizovanými projektmi, budú mať možnosť získať pomoc pri tvorbe alebo implementácii projektu, pri jeho propagácii cez médiá alebo poskytnutím hodnotných školení v oblasti projektového riadenia. Zaslaním nápadu na ProjectShowroom ho členovia portálu prezentujú viac ako 1 400 ďalším členom MyEuropa a týmto spôsobom zvyšujú svoje šance na nájdenie vhodného projektového partnera alebo na získanie pomoci potrebnej na realizáciu ich nápadov.

Cieľové skupiny

„Ocenenie európskych projektov“ je otvorené všetkým záujemcom, ktorých projekty sú oprávnené na európske financovanie. Cieľové skupiny sa líšia v závislosti na iniciatívach a témach: verejné subjekty, štátne, krajské, mestské, vládne agentúry, verejné vzdelávacie inštitúcie, súkromné organizácie, atď.

V prvom kole „Ocenení európskych projektov“ budú odmenené projekty, ktoré sú už financované alebo projekty, ktorých nápady sú vhodné pre financovanie prostredníctvom rôznych programov EÚ, zahŕňajúce nasledujúce oblasti:
•    Poľnohospodárstvo, rybolov a potraviny
•    Ekonomika, financie a dane
•    Vzdelávanie, odborná príprava, kultúra a mládež
•    Zamestnanosť a sociálne záležitosti
•    Energetika a prírodné zdroje
•    Podnikanie a priemysel
•    Životné prostredie, ochrana spotrebiteľa a zdravia
•    Vonkajšie vzťahy a zahraničné veci
•    Informácie, komunikácia a médiá
•    Spravodlivosť, základné práva a vnútorné záležitosti
•    Regióny a miestny rozvoj
•    Výskum, inovácie a technológie
•    Doprava, cestovný ruch a cestovanie

Témy a kategórie

“Ocenenie európskych projektov“ odmení projekty, ktoré spadajú do týchto troch kategórií:
•    Nápady na projekty
•    Prebiehajúce projekty
•    Hotové projekty

Pri hodnotení týchto troch kategórií, porota zváži  nasledovné hlavné aspekty:

•    celkový dopad projektu na komunitu, hospodárstvo a miestne / regionálne politiky;
•    najúčinnejšie projektové partnerstvo;
•    najlepší inovatívny prístup a zvolená metodika;
•    najlepšia komunikácia a šírenie plánu;

Pravidlá a postupy

Vedúci projektov a ich partneri sa zúčastnia súťaže registráciou na platforme MyEuropa, kde v ProjectsShowroom predložia informácie o svojich projektoch (ProjectsShowroom je prehliadkou všetkých európskych financovaných projektov a kladie si za cieľ zmapovať šírenie európskych projektov a partnerstiev).
Každý projekt predložený do súťaže musí obsahovať meno a skratku projektu, krátky popis, jej hlavné ciele, činnosti, partnerov a územné pokrytie.
Registračné obdobie pre prvé Ocenenie európskych projektov, ktoré prispeli k rozvoju občianskej spoločnosti bude zahájené 1. júna a ukončené 15. októbra.

Výberové konanie a ceny

Všetci členovia MyEuropa budú môcť hlasovať za projekty prostredníctvom "Like-systému".
Projekty, ktoré získajú viac ako 50 "like-ov" vo všetkých 13 uvedených kategóriách prejdú prvým výberovým konaním a budú predložené pred porotu zloženú z odborníkov, ktorí budú rozhodovať o víťazovi v troch kategóriách, a to: najlepší nápad na projekt, najlepší realizovaný projekt a prebiehajúci projekt.

Víťazi všetkých troch kategórií ako aj tí, ktorí budú hlasovať, dostanú rôzne ceny a tiež budú udelené certifikáty, potvrdzujúce účasť na tejto súťaži, na prvých troch miestach v každej kategórii Prvé slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať v Bruseli v novembri 2012 v priestoroch Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a odmenené budú projekty týkajúce sa rozvoja občianskej spoločnosti s cieľom rozvíjať politiky zamerané na štrukturálne reformy, posilnenie demokratickej legitimity a na podporu aktívneho zapájania sa spoločnosti

Prezentovať svoj projekt, ako aj hlasovať za iné projekty môžete tu.
.
Viac informácií o súťaži nájdete tu.

 

Foto: http://www.europeanprojects.org/awards
 


Počet zobrazení: 1010x