Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Viral Movement: Súťaž pre mladých kreatívnych fotografov!

hlavná foto

Európska asociácia pre projekty (EPA) je nezisková organizácia zameraná na inováciu, výskum a rozvoj.  EPA spolu so svojimi partnermi Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Európskou akadémiou pre vzdelanie a výskum  si uvedomujú dôležitosť  vizuálneho vyjadrenia myšlienky a preto sa rozhodli vytvoriť  súťaž s názvom Viral Movement v rámci Kampane “...pre lepšiu spoločnosť“.
Cieľom Viral Movement je zobraziť  názory, myšlienky či podporu tých umelcov, ktorý sa chcú vyjadriť  k súčasným Európskym a globálnym otázkam prostredníctvom fotografií. Tieto fotografie by mali zodpovedať  13 kategóriám, ktoré sú :
-Poľnohospodárstvo, rybolov a potravinárstvo
-Ekonomika, financie a dane
-Vzdelanie, šport, kultúra a mládež
-Zamestnanosť a sociálne vzťahy
-Energia a prírodné zdroje
-Životné prostredie, spotrebitelia a zdravie
-Priemysel  a podnikanie
-Medzinárodné vzťahy a zahraničné veci
-Informácie, komunikácia a médiá
-Spravodlivosť, právo a domáce vzťahy
-Regionálny a lokálny rozvoj
-Výskum, inovácie a technológia
-Doprava, turizmus a cestovanie

EPA vás preto srdečne pozýva zapojiť sa súťaže a predstaviť  sovej nápady ako prispieť k lepšej európskej spoločnosti. Ak sa rozhodnete zúčastniť súťaže, vaša fotografia bude zverejnená na platforme MyEurope a bude zdieľaná cez všetky sociálne médiá, v ktorých je EPA registrovaná (Facebook, Twitter, Google+ a Pinterest).  Súťažiaci budú rovnako vyzvaný aby aj oni zdieľali svoje fotografie, pretože súťaž je založená na „like systéme“. Toto znamená, že účastník, ktorý získa najviac „like“ pre svoju fotografiu v súčte zo všetkých sociálnych sietí, sa stáva víťazom. Najlepšie fotografie z každej kategórie budú následne vyhlásené ako víťazné počas ceremoniálu udeľovania cien v Bruseli, ktorý sa uskutoční 28.novembra 20012 v priestoroch Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Ocenené fotografie sa zároveň stanú hlavnými  propagačnými obrazmi pre Viral Competition 2013 a ich autor získa vecnú cenu v podobe tabletu.

Svoje fotografie môžete zapojiť do súťaže do 30. 11.20012.
Pre viac informácii a registráciu do súťaže navštívte oficiálnu stránky EPA: tu

Foto: http://www.facebook.com/EPA.MyEuropa
 


Počet zobrazení: 1392x