Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Bratislavská župa spolupracuje s Autonómnou oblasťou Vojvodina

hlavná foto

Bratislavská župa spolupracuje s Autonómnou oblasťou Vojvodina na rozvoji spoločných aktivít. Napríklad v oblasti regionálneho rozvoja, európskej teritoriálnej spolupráci, školstva a mládeže, športu, kultúry, sociálnych vecí či zdravotníctva.

S cieľom rozvinúť túto spoluprácu aj na podnikateľské subjekty sa konal na úrade BSK seminár ohľadne investičných možností vo Vojvodine v Srbsku. Bratislavský župan Pavol Frešo považuje vzťah s Vojvodinou a teda aj našimi krajanmi, ktorých žije vo Vojvodine obrovská menšina, za veľmi dôležitý. „Považujem za veľmi dôležité, aby to čo nám pomáhali iné regióny pri vstupe do Európskej únie, aby sme my teraz našim bratom vo Vojvodine pomohli tak isto. Máme spoločnú stáročnú tradíciu, vo Vojvodine žije obrovská slovenská menšina. S Vojvodinou spolupracujeme na rôznych projektoch, ktoré máme v kompetencií. Projektov je veľa, len treba odstrániť byrokraciu a držať ruka v ruke,“ povedal župan Pavol Frešo. Vzhľadom na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov vo Vojvodine BSK plánuje poskytovať systém štipendií v oblasti stredného odborného vzdelávania pre žiakov stredných škôl z Vojvodiny na školách BSK. Župa chce pomôcť aj prostredníctvom rekvalifikácie pedagogických pracovníkov, čo má zvýšiť kvalitu školského vzdelávania vo Vojvodine, ako aj vzdelávaním zamestnancov samosprávy v oblasti regionálneho rozvoja, teda formou stáží pracovníkov AO Vojvodina na úrade BSK.

„Bratislavský kraj nám pomohol prezentovať turistické potenciály Vojvodiny a ukázať sa na veľtrhu. Dnešné aktivity majú ešte väčšiu náplň a význam pre Vojvodinu,“ povedal podpredseda Zhromaždenia AP Vojvodina Martin Zloch. Ako tiež uviedol, najväčším problémom krajiny je nezamestnanosť. Možnosť spoluprácu s podnikateľskými subjektmi vidí v oblasti energetiky, automobilovom priemysle, poľnohospodárstve či strojárskom priemysle. Privítajú však aj investičné projekty v ďalších oblastiach.

Slovenské investície smerovali už napríklad do výstavby aquaparku pri Báčskom Petrovci. Ten bude stáť na cca 20 hektároch, investícia predstavuje okolo 20 mil. eur. Zástupcovia Vojvodiny a Fondu na podporu investícii vo Vojvodine prezentovali investičné možnosti vo Vojvodine pre slovenské podnikateľské subjekty, napr. v oblastiach energetika, poľnohospodárstvo, vinohradníctvo, potravinársky priemysel, spracovanie kovov či elektrotechnický priemysel a IT. Seminár bol organizovaný v spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja, Veľvyslanectva SR v Belehrade, Bratislavskej regionálnej komory SOPK, Slovensko – srbskej obchodnej komory, Autonómnej pokrajiny Vojvodina a Fondu na podporu investícii vo Vojvodine.

Bratislavský kraj a Autonómna oblasť Vojvodina podpísali v septembri 2011 dohodu o spolupráci. BSK tak nadviazal na celoštátne úsilie SR pomôcť Srbskej republike. Prvý impulz vznikol v roku 2010 na podujatí Open Days 2010 v Bruseli, kde sa predseda BSK Pavol Frešo a predseda vlády Vojvodiny Bojan Pajtič stretli k téme Dunajská stratégia a neformálne začali spolupracovať.

Foto: BSK


Počet zobrazení: 1225x