Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európska súťaž o tom, prečo sú dôležité voľby do EP!

hlavná foto

Súťaž "European parliament: Why should I care?" (Európsky parlament: Prečo sa ma to týka?)


European Policy Centre vyhlasuje súťaž pre mladých s názvom "European parliament: Why should I care?". Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa zamysleli nad otázkou, prečo je dôležité pravidelne sa zúčastňovať volieb do EP. Súťaž je určená pre jednotlivcov i skupiny ľudí členských štátov EÚ a Chorvátska vo veku 16-30 rokov. Súťažiaci majú vyjadriť cez svoj umelecký talent (spev, tanec, výtvarné umenie, iné - aplikácia na smart-phone) alebo cez organizáciu vlastného eventu, dôležitosť účasti na voľbách do EP v roku 2014. Záujemcovia môžu poslať svoje projekty s vyplneným formulárom na e-mailovú adresu ep.competition@epc.eu do 28. marca 2013.  20 najlepších projektov vyhrá nezabudnuteľný výlet do Brusselu, navštívi Európsky parlament a uvidí ho priamo pri práci a získa veľa ďalších zaujímavých zážitkov!
Viac info na: www.epc.eu, https://www.facebook.com/ep.competition.


Počet zobrazení: 935x