Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Kreatívny priemysel - ako na to?

hlavná foto

Viete, čo je kreatívny priemysel? Podľa interpretácie našich švédskych kolegov tento pojem zahŕňa všetko od filmového priemyslu, cez divadelné, hudobné, či výtvarné umenie, až po aktivity spoločenského významu, ako sú rôzne kultúrno-spoločenské centrá. Vo Švédsku pokrýva dokonca aj potravinový priemysel, a to prepojením na gastronómiu, branding, či turizmus. Kreatívny priemysel skrátka prepája tradičné odvetvia priemyslu s umením a kreativitou.


Prečo je dôležité, aby sa samospráva alebo štát zaujímal o kreatívny priemysel? Zástupkyňa švédskeho Generator Sverige, občianskeho združenia zameraného predovšetkým na tvorbu a podporu sietí v oblasti kreatívneho priemyslu, nám to vysvetlila jednoducho – v číslach. V súčasnosti 6,7 miliónov ľudí v Európe pracuje v oblasti, ktorú možno charakterizovať ako kreatívny priemysel. 117 000 spoločností sa tomuto odvetviu venuje vo Švédsku, pričom väčšina z nich sú vlastne živnostenské spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami. Hoci nejde o najziskovejší sektor, produkuje nepriamy zisk – napr. tým, že priťahuje iné odvetvia priemyslu, najmä turizmus.


Vo Švédsku je do podpory kreatívneho priemyslu zapojený štát, regionálna úroveň, ako aj samotné mestá. Pod „zapojením“ máme na mysli, že existujú stratégie a akčné plány, ktoré vypracovali príslušné ministerstvá. Tieto sú ďalej zapracované do regionálnych a lokálnych stratégii. Stratégie sú dôležité preto, lebo integrujú aktivity aktérov na horizontálnej i vertikálnej úrovni. Jednoducho povedané,  prepájajú činnosť vlády, samospráv a miest, ako aj činnosť rôznych aktérov na týchto úrovniach – ziskových, neziskových, či už jednotlivcov - umelcov alebo organizácie. „Zapojenie“ však znamená aj financovanie – kreatívny sektor práve cez organizácie, akou je Generator Sverige vo Švédsku podporuje vláda, samosprávy, ale i mestá, ktoré sú členmi tejto siete.


Zdá sa Vám to príliš politické a málo umelecké? Tak Vám povieme, aké konkrétne aktivity sú výstupom švédskeho kreatívneho priemyslu. Na úvod nám vo Švédskom dome, kde sa táto konferencia konala, pustili live koncert najnovšieho objavu modernej hudby – Swedish House Mafia. Áno, aj to je produkt švédskeho kreatívneho priemyslu. A ďalším bude Eurovision Song Contest, ktorý sa bude konať v Malmo – pri jeho organizácii má pomôcť práve sieť Generator Sverige koordináciou štátnych aktivít, aktivít samospráv i obcí.


Cieľom tohto podujatia bola prezentácia novej knihy s názvom „Ako na to – rozvoj kultúrnych a kreatívnych priemyslov v praxi“. Názov knihy výstižne zhrnul jej obsah – ide o skúsenosť švédskych regiónov vo vytváraní sietí pre podporu tohto priemyslu, počúvaní jej aktérov a snahe pomôcť rôznym spôsobom k naplneniu ich požiadaviek. Knihu si môžete prečítať v angličtine TU.


Čo dodať na záver? Miestnosť bola plná takých, ako my – zástupcov samosprávnych krajov, ktoré nedisponujú toľkými prostriedkami ako Švédsko na rozvoj kreatívneho priemyslu. Preto nebolo prekvapivé, keď medzi prvými zaznela otázka, či sa toto všetko dá dosiahnuť aj bez financií. Odpoveď zástupcu švédskeho regiónu Halland znela, že dá. Pretože všetko vlastne robia tak ako predtým – len teraz to robia viac systematicky. Nechýba spätná väzba príjemcov, vďaka čomu rozumejú tomu, čo robia, čo je ich cieľom a či sa ho podarilo naplniť. Aj to je dôležité, nemyslíte?


Našim bratislavským kolegom, ktorí sa tejto oblasti venujú, preto prvou triedou posielame publikáciu a dúfame, že využijú skúsenosti našich švédskych kolegov!
 


Počet zobrazení: 2294x