Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Deň Európskej iniciatívy občanov 2013

hlavná foto

Rok po spustení Európskej iniciatívy občanov prišiel čas na vyhodnotenie výsledkov, vypočutie skúseností organizátorov, vyvodenie záverov, hľadanie riešení na zaznamenané problémy a na pripravovanú revíziu pravidiel na rok 2015. Pri tejto príležitosti sa 9.apríla 2013 v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v spolupráci s Výborom regiónov a zástupcami občianskej spoločnosti uskutočnila konferencia o Európskej iniciatíve občanov.

Prostredníctvom európskej iniciatívy sa môžu občania EÚ priamo podieľať na formovaní politík Únie tým, že vyzvú Európsku komisiu, aby v určitej veci predložila legislatívny návrh. Podmienkou je, že iniciatívu občanov musí podporiť v priebehu roka aspoň jeden milión občanov EÚ a zároveň v najmenej 7 štátoch musia byť dosiahnuté minimálne počty podpisov ustanovené v nariadeniach EÚ.

Výročnej konferencie o európskej občianskej iniciatíve sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý označil Európsku občiansku iniciatívu za úspech z pohľadu celkového počtu iniciatív, ktoré EK prijala rovnako ako aj z pohľadu šírky tém, ktorých sa tieto iniciatívy týkali. EK prijala za prvý rok fungovania európskej iniciatívy celkovo 25 návrhov, z ktorých bolo 16 návrhov aj oficiálne zaregistrovaných. Right2Water je zatiaľ jediná iniciatíva, ktorej sa podarilo prekonať limit 1 milión hlasov, zber hlasov však naďalej pokračuje, nakoľko pravidlá vyžadujú aj splnenie určitých proporčných kritérií distribúcie hlasov v členských štátoch EÚ.

Šefčovič sa vo svojom prejave nevyhol ani problémom, ktoré boli s európskou iniciatívou spojené, predovšetkým po technickej stránke. Európska komisia poskytuje organizátorom zadarmo k dispozícii softvér, ktorý môžu, ale nemusia využiť pre zber dát online. Výzvou do budúcnosti pre tento nástroj e-demokracie ostáva nájdenie rovnováhy medzi požiadavkami na jeho jednoduché používanie a zároveň vysokú ochranu osobných údajov signatárov. Na konferencii boli zmienené aj ďalšie problémy, s ktorými sa organizátori iniciatív potýkajú – príkladom je celoeurópska propagácia iniciatív, ktorá je náročná po jazykovej, organizačnej aj finančnej stránke, nakoľko je do veľkej miery založená na úlohe dobrovoľníkov. Z možných riešení zmienil Maroš Šefčovič napríklad zahájenie mediálnej kampane už 6 mesiacov pred registráciou iniciatívy či kľúčovú rolu sociálnych médií pri celoeurópskom šírení povedomia o existujúcich iniciatívach.

Pre viac informácií o Európskej občianskej iniciatíve kliknite sem. Prehľad aktuálne prebiehajúcich iniciatív, ktoré môžete podporiť nájdete tu.

Fotozdroj: ec.europa.eu


Počet zobrazení: 956x