Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Deň otvorených dverí európskych inštitúcií

hlavná foto

   Dňa 4. mája 2013 sa v Bruseli pri príležitosti Dňa Európy uskutočnilo tradičné podujatie Deň otvorených dverí európskych inštitúcií. Európske inštitúcie sprístupnili svoje priestory širokej verejnosti - Európsky parlament, Radu Európskej únie, Európsku komisia, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

Výbor regiónov poskytol priestor zastúpeniam členských regiónov, ktoré sa mali možnosť prezentovať prostredníctvom informačných stánkov. Bratislavský samosprávny kraj sa už tradične zúčastnil tohto podujatia, ktoré je určené pre širokú verejnosť. Župa sa tento rok zamerala na prezentáciu turistického ruchu, jej potenciálu a rozvoj cykloturistiky v regióne.

Pripravených bolo množstvo propagačných materiálov, či už z oblasti turistických atrakcií, športu, kultúry a histórie. Lákadlom pre návštevníkov stánku boli pripravené darčeky ako perá, magnetky, tašky, pršiplášte s logom Bratislavského samosprávneho kraja a tradičné bratislavské rožky a pagáčiky, ktoré pripravili študenti Strednej odbornej školy Farského v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.     
 


  

 


Počet zobrazení: 1000x