Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Mapa návštevy Európskeho parlamentu

hlavná foto
Európsky parlament je miesto kde sa tvoria dôležité rozhodnutia ale zároveň je aj miestom, kde sa stretávajú hlavy štátov a vysoký predstavitelia krajín a regiónov. Hlavy štátov až z jednej tretiny všetkých krajín sveta už navštívili Európsky parlament od prvých priamych volieb Európskeho parlamentu v roku 1979. Návšteva európskeho parlamentu v Bruseli však nie je plnohodnotná bez príspevku, alebo vyjadrenia priamo na plenárnej schôdzi. Takýchto hláv štátov však nebolo veľa. Medzi tie, ktoré by sa hodilo spomenúť patria Ronald Reagan, Pápež Ján Pavol II, kráľovná Elisabeth II, palestínsky prezident Yasser Arafa, egyptský prezident Anwar Sadat, tibetský vodca Dalai Lama, bývalý český prezident Václav Havel, alebo za Slovensko náš bývalý prezident Rudolf Schuster. 
 
Na mape, ktorú ponúka webová stránka Európskeho parlamentu v Bruseli je perfektne ilustrované, ktorá krajina sa zapájala a ako často do plenárnych schôdzí práve hlavami štátov. 
 
Viac info a podorbú mapu nájdete tu! 

Počet zobrazení: 1163x