Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zoznam aktualít

Neven Mimica bude 28. eurokomisárom

17.06.2013
Vstup Chorvátska do EÚ k 1. júlu 2013 je spojený aj s administratívnymi prípravami na jeho začlenenie do fungovania európskych inštitúcií. Chorvátsku bolo pridelených 12 poslaneckých mandátov v EP a Chorváti si zvolili svojich zástupcov v historicky prvých voľbách do EP v…

viac »

Viac času pre využitie finančných prostriedkov na podporu politiky súdržnosti pre Slovensko a Rumunsko

10.06.2013
Európska komisia predstavila 21. mája návrh, ktorý sa týka využívania finančných prostriedkov EÚ v tých členských krajinách, ktoré majú závažné problémy s finančnou stabilitou v dôsledku krízy alebo im hrozí riziko, že nestihnú vyčerpať pridelené…

viac »

Koncert Mira Žbirku v Bruseli

10.06.2013
V záhrade Pražského domu v Bruseli sa 6. júna 2013 konal koncert Mira Žbirku, ktorý zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto Praha pri príležitosti 20. výročia rozdelenia Československa na dva samostatné štáty. Fotogalériu z koncertu nájdete tu.

viac »

Používanie IKT na školách v Európe

28.05.2013
28. mája sa v Bruseli konala konferencia organizovaná odbornou sieťou European schoolnet, ktorá už vyše 14 rokov zastrešuje 30 európskych ministerstiev školstva (vrátane Izraelu) a poskytuje im platformu pre výmenu skúseností a informácií. Cieľom konferencie bolo predstavenie tejto siete a jej projektov európskym…

viac »

Úloha regiónov a miest v boji s krízou

15.05.2013
13.mája 2013 sa v Bruseli konala konferencia s názvom „Investície do európskych regiónov a miest: maximalizácia vplyvu miestnych a regionálnych verejných výdavkov“, ktorej primárnou témou boli investičné kapacity miest a regiónov v čase krízy. V EÚ sa viac…

viac »

Deň otvorených dverí európskych inštitúcií

06.05.2013
   Dňa 4. mája 2013 sa v Bruseli pri príležitosti Dňa Európy uskutočnilo tradičné podujatie Deň otvorených dverí európskych inštitúcií. Európske inštitúcie sprístupnili svoje priestory širokej verejnosti - Európsky parlament, Radu Európskej únie, Európsku…

viac »

BSK prezentoval regionálnu inovačnú stratégiu v Bruseli

19.04.2013
Zastúpenie Bratislavského kraja v Bruseli v spolupráci s partnermi z networkov Regióny Európa 2020 a Európske regióny pre výskum a inovácie zorganizovali 17. apríla v Bruseli konferenciu pod názvom Európa 2020, regionálne inovačné stratégie a budúce možnosti financovania.Experti z Európskej…

viac »

Deň Európskej iniciatívy občanov 2013

11.04.2013
Rok po spustení Európskej iniciatívy občanov prišiel čas na vyhodnotenie výsledkov, vypočutie skúseností organizátorov, vyvodenie záverov, hľadanie riešení na zaznamenané problémy a na pripravovanú revíziu pravidiel na rok 2015. Pri tejto príležitosti sa 9.apríla 2013 v Európskom…

viac »

Projekt BSK figuruje medzi najlepšími regionálnymi projektami

08.04.2013
Projekt BSK figuruje medzi najlepšími regionálnymi projektami Európska komisia zverejnila správu o európskych regionálnych projektoch pre  zlepšovanie životnej úrovne a zamestnanosti v európskych mestách. "Rozvoj miest v EÚ" zhromažďuje najlepšie osvedčené mestské projekty a…

viac »

BSK sa zúčastní 11. ročníka OPEN DAYS 2013 v Bruseli

08.04.2013
BSK sa aj tento rok aktívne zapojí do podujatia OPEN DAYS 2013, ktorý sa uskutoční v Bruseli v dňoch 7.-10. októbra 2013. OPEN DAYS je súčasťou „Európskeho týždňa regiónov a miest“ a bude pozostávať z viac ako 100 konferencií a workshopov medzi predstaviteľmi európskych regiónov a miest v…

viac »
Prvá ‹  < 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 >